Select your country

Устойчивост

Имаме ясна представа какво означава устойчивост. Нашата визия започва с хората, които работят с нас, обществото, за което проектираме, и планетата, която всички споделяме. Заедно прилагаме стратегии, които дават възможност за възстановяване и устойчивост, днес и за бъдещия свят. Гарантираме, че нашите дейности са в съответствие с Целите за устойчиво развитие (SDG), определени от ООН.  

Имаме цялостна визия за устойчивост, която се проявява във всичко, което правим - от материалите, които използваме, до производствените процеси, които прилагаме. Но най-важното е, че проектираме предмети, които ще издържат дълго. Това е най-добрата инвестиция за устойчиво бъдеще.

Използваме технологии и дизайн за пестене на вода, като например намалено количество вода за измиване 4,5/3 л и смесители със система Cold Start и ограничители на дебита 5 л/мин. Но водата не е единственото нещо, което вземаме предвид.

Керамиката е един от най-устойчивите материали в света. В процеса на производството ѝ не се образуват никакви отпадъци; всички съставки са естествени, без химикали, смоли или токсични добавки. Иновации като материалът Fineceramic® намаляват теглото, което се отразява положително на изпичането и след това транспорта, намалявайки емисиите на CO2. Всичко е от значение.