В Roca знаем стойността на ресурсите, с които работим. Поради тази причина ние разработваме устойчиви технологии и продукти, които ни позволяват да пестим вода и енергия в ежедневието си. По същия начин ние популяризираме инициативи за солидарност като фондация We Are Water с цел да допринесем за разрешаването на проблемите, произтичащи от липсата на вода и канализация в света.

ФОНДАЦИЯ WE ARE WATER

Създадена през 2010 г., Фондация We Are Water е инициатива на Roca за проекти, които гарантират достъпа до вода и канализация в най-нуждаещите се райони на планетата.

УСТОЙЧИВИ ТЕХНОЛОГИИ

Нашият ангажимент към околната среда ни тласка към изследване и разработване на технологии, решения и продукти, които насърчават отговорното използване на ресурсите и позволяват по-големи икономии на вода и енергия.

УСТОЙЧИВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ

Инициативи като Eco-Roca или Zero Waste показват нашия твърд ангажимент за постигане на по-ефективни и по-чисти производствени процеси, които допринасят за грижата за околната среда.

ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

В Roca интегрирането на устойчиви мерки във всички наши процеси е една от основните ни ценности. Проверете нашата политика за качество и околна среда.