Roviras & Torrente

Техни проекти има в областта на осветлението, поставяне на указателни знаци и табели, мебели и градски пространства.

Студио за индустриален дизайн, базирано в Сабадей, насочено основно към дизайн на продукти за обзавеждане на баня.

ДИЗАЙНЕРСКИ КОЛЕКЦИИ

Site

Иновативна колкция писоари с неповторим дизайн, която е приложима за всеки ъгъл и стена на обществените места.

ВИЖ ОЩЕ ДИЗАЙНЕРИ