Иновация

Иновациите, основани на опита, са залегнали в ДНК на Roca. Иновациите, координирани от Глобалния център за иновации в Барселона, са трансверсална функция в цялата Група, като обхващат продукти, процеси и бизнес.

Глобалният център за иновации насърчава тази култура на иновации в цялата компания и гарантира, че предложенията на Roca отговарят на нуждите на планетата, на която живеем, на обществото, от което сме част, и на хората, които в крайна сметка използват нашите продукти.

Лидерската позиция на Групата в технологиите, производството и комерсиализацията на цялостни решения за баня се движи от:

КОМПЕТЕНТНИ ЦЕНТРОВЕ, ВОДЕЩИ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТНИТЕ СИ ОБЛАСТИ

ROCA ДИЗАЙН ЦЕНТРОВЕ И КОРПОРАТИВЕН МАРКЕТИНГ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЪНШНИ ПАРТНЬОРИ

ROCA GROUP VENTURES ИДЕНТИФИЦИРА И ИНВЕСТИРА В СТАРТИРАЩИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

ГАЛЕРИИТЕ НА ROCA ДЕЙСТВАТ КАТО ПЛАТФОРМИ ЗА ДИАЛОГ И ОБМЕН НА ЗНАНИЯ

ЕКИПИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ НОВИ ПРОЦЕСИ И БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

ОТДЕЛ УСТОЙЧИВОСТ, КОЙТО СТИМУЛИРА И НАПРАВЛЯВА РЕВОЛЮЦИОННОТО МИСЛЕНЕ