ИНОВАЦИИ

Нашият залог: от концепцията за продукта, до производството, логистиката и диструбуцията

Един от основополагащите принципи на Roca е убеждението, че технологичните иновации представляват съществен фактор за развитие и непрекъснато усъвършенстване във всяка една област. Ето защо, последните технологии биват внедрявани във всяко едно дъщерно дружество и на всеки един етап от производствения процес.

Roca залага на иновациите през целия път, от концепцията за продукта, до производството, логистиката и дистрибуцията. Технологичното съвършенство достига до заводите ни по цял свят, като подпомага синергията и гарантира най-високо качество на производствения процес. Въз основа на богатия опит от различните ни производствени центрове, Техническите отдели насочват усилията си към непрекъснато подобряване на целия процес на разработка и производство на нови продукти, с които да затвърдим лидерската си позиция по отношение на индустриалния и производствен капацитет.

Непрекъснатите технологични иновации в Roca имат една единствена цел: да предоставим на клиентите възможно най-доброто обслужване. За тази цел, отделът за Проучвания, Развитие и Иновации анализира потребностите и вкусовете на обществото, за да може продуктите на компанията да се адаптират към новите условия на пазара. Този процес не е ръководен само от принципи, свързани с естетиката и модните тенденции, но и цели да подобри качеството на живот на хората.

Лабораторията за иновации на Roca е изградена от динамичен екип от концептуални дизайнери с мултидисциплинарен и международен опит със задача да създават иновативни предложения за продукти, надхвърлящи границите на формалния дизайн.

Екипът е част от Roca Design Center, но има своя отделна база, използва различни процеси и инструменти, с които да посрещне предизвикателствата от алтернативна перспектива. Задача на този екип е търсенето на решения за реални ситуации в пространството на банята, на които съществуващите до сега продукти не могат да дадат адекватен отговор.

Търсенете на нови решения е вдъхновено от културните нужди на потребителите, но също и от знаци за предстоящи промени, които ще маркират обществото ни през следващите години. Аспекти като устойчивост, застаряващо население, нови стилове на живот и, като цяло, всеки глобален тренд, който би могъл да засегне обществото ни, домовете ни, всичко, което би могло да засегне нуждите ни в пространството на банята присъстват ежедневно в работата на Roca Innovation Lab.

Освен че предлагат концептуални решения за продукти за баня, Лабораторията за Иновации организира работни срещи между различни отдели, за да насърчи разработката на иновативни продукти и да подкрепи други инициативи на компанията, в които нестандартният поглед би могъл да допринесе за взимането на правилно решение.

Накратко, мисията на Roca Innovation Lab е да спомогне продуктите на Roca да придобият онези отличителни характеристики, които клиентите ни да разпознаят като истински предимства за тях самите, като по този начин ги превърнат в положителни бизнес възможности за компанията ни. Лабораторията e ангажимент към бъдещето на една устойчива и дългогодишна компания в глобален свят, който ни поставя ежедневно все по-сериозни предизвикателства.