Select your country

Монтаж

In-Wash е съвместима с всяка конвенционална електрическа инсталация и със структурите за вграждане с казанче на Roca. Освен това е необходим само обикновен извод за вода, който я разпределя към казанчето и канюлата, като преди това преминава през филтър.

ОКАЧЕНА ИЛИ МОНОБЛОК

In-Wash се предлага в два варианта - за окачване на стена или моноблок

ЕДИН ИЗВОД ЗА ВОДА

СЪВМЕСТИМА СЪС СТРУКТУРИТЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ С КАЗАНЧЕ НА ROCA

Съвместим със структурите за вграждане с казанче на Roca (не се изисква за моделите In-Tank). За версиите за окачване на стена без In-Tank се препоръчва Duplo WC Smart (A890090800).

ЛЕСЕН МОНТАЖ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Поставката за дистанционно управление може да бъде монтирана на стена с двойнозалепваща лента или винтове.

КОНВЕНЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА

Съвместим с конвенционалната електрическа система

НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ