Select your country

Декларации За Експлоатационни Показатели

Изтегли нашите декларации за експлоатационни показатели по продуктова категория и година.

Хидромасажни вани (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Хидромасажни вани (BG) | EN12764

Хидромасажни вани (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Хидромасажни вани (EN) | EN12764

Кухненски мивки (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Кухненски мивки (BG) | EN13310

Кухненски мивки (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Кухненски мивки (EN) | EN13310

Писоари (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Писоари (BG) | EN13407

Писоари (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Писоари (EN) | EN13407

Казанчета (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Казанчета (BG) | EN14055

Казанчета (EN)

2024| Декларация за експлоатационни показатели - Казанчета (EN) | EN14055

Умивалници access (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Умивалници Access (BG) | EN14296

Умивалници access (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Умивалници Access (EN) | EN14296

Паравани (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Паравани (BG) | EN14428

Паравани (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Паравани (EN) | EN14428

Поддушови корита (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Поддушови корита (BG) | EN14527

Поддушови корита (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Поддушови корита (EN) | EN14527

Бидета (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Бидета (BG) | EN14528

БИДЕТА (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Бидета (EN) | EN14528

Умивалници (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Умивалници (BG) | EN14688

Умивалници (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Умивалници (EN) | EN14688

Тоалетни чинии (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Тоалетни чинии (BG) | EN997

Тоалетни чинии (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Тоалетни чинии (EN) | EN997

Вани (BG)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Вани (BG) | EN14516

ВАНИ (EN)

2024 | Декларация за експлоатационни показатели - Вани (EN) | EN14516