Select your country

Декларации За Експлоатационни Показатели

Изтегли нашите декларации за експлоатационни показатели по продуктова категория и година.

Declaration of Performance

Wallhung and floorstanding WC pans and WC suites (DoP 997)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Wallhung and floorstanding WC pans and WC suites )

Kitchen Sinks (DoP 13310)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Kitchen Sinks 

Wall hung Urinal (DoP 13407)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Wall hung Urinal

Baths for domestic purposes (DoP 14516)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Baths for domestic purposes

Shower Trays for domestic purposes (DoP 14527)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Shower Trays for domestic purposes

Bidets (DoP 14528)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Bidets

Wash Basins (DoP 14688)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Wash Basins 

WC and Urinal Flushing Cisterns (DoP 14055)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели WC and Urinal Flushing Cisterns

Washbasin facilities (DoP 14296)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели Washbasin facilities

Whirlpool Baths (DoP 12764)

2022 | Декларации За Експлоатационни Показатели  Whirlpool Baths