Roca Group стартира корпоративен инвестиционен фонд, чрез който ще вложи 25 милиона евро в стартиращи предприятия

20/01/2022

Roca Group Ventures ще финансира проекти в ранен етап на развитие, които предлагат иновативни решения за пространството в банята.

Roca Group стартира фонд за корпоративно предприемачество с 25 милиона евро. Компанията ще инвестира в стартиращи предприятия и предприемачески проекти, които развиват дейността си в приоритетни за нея области.

Чрез този фонд, наречен Roca Group Ventures, компанията планира да отпусне между 0,5 и 2 млн. евро на проект, като това не изключва и други форми на сътрудничество, които не включват акции, или инвестиция в допълнителни кръгове за финансиране на инициативите с най-голям потенциал. Roca Group смята, че в рамките на пет години инвестиционният портфейл ще се състои от 10 до 15 компании.

За стартирането на Roca Group Ventures, Roca Group ще работи с Alantra, фирма за финансови услуги и управление на активи, специализирана в инвестиции и операции от този вид. Alantra ще консултира фонда в процеса на сключване на сделки.

Roca Group Ventures също така ще материализира част от проектите на Roca Group за устойчивост, тъй като чрез този фонд компанията ще даде приоритет на стартиращи предприятия, които се фокусират върху екологични практики, като по този начин ще разшири своята зелена стратегия до всички проекти, с които работи.

 

Четири области на развитие и иновации

Roca Group, която се занимава с проектиране, производство и маркетинг на продукти за банята, е определила четири области на бизнес интерес в търсене на възможности: уелнес и смарт бани; нови бизнес решения и материали; енергийна ефективност и рационализиране на потреблението на вода; и накрая, оперативно съвършенство в индустриалните процеси.

Що се отнася до уелнес и смарт бани, компанията ще търси технологични ресурси, които чрез изкуствен интелект и свързаност подобряват използваемостта на устройствата; допринасят за разработването на екологични продукти, също и за разработването на продукти, които създават пространства за релаксация.

 

Що се отнася до новите бизнес решения и материали, Roca Group Ventures ще се съсредоточи върху революционни решения, основани на технологии с голям потенциал за растеж, както и върху нови материали за строителството и производството на продукти.

В областта на енергийната ефективност и рационализирането на потреблението на вода, ROCA ще идентифицира и разработи продукти и услуги, които допринасят за създаването на свързани и устойчиви домове, със специален акцент върху намаляването на потреблението на вода.

И накрая, с цел повишаване на оперативното съвършенство, технологии като изкуствен интелект, 3D принтиране, интернет на нещата (IoT), блокчейн или вграждащи се платформи също ще представляват интерес за фонда.

Алберт Магранс, Главен изпълнителен директор на Roca Group, подчерта, че Roca Group Ventures се стреми да "създаде хибриден предприемачески модел, който съчетава предимствата на голяма компания (ресурси, мащаб, знания, опит, маркетинг) с иновациите, технологиите, мотивацията, гъвкавостта и таланта на стартираща компания". Roca Group Ventures ще бъде глобален фонд, който ще се стреми да инвестира в стартиращи предприятия по целия свят.

Roca Group ще назначи ръководител на Фонда, който да координира сътрудничеството с различни специалисти и мениджъри на компанията и други партньори, за да улесни идентифицирането и разработването на проекти.