Roca Group приключва 2022 г. с оборот от 2,09 млрд. евро и инвестиции от 135 млн. евро

04/08/2023

Групата отчете ръст на продажбите си с 1,9%, въпреки сложната макроикономическа обстановка и забавянето на търсенето, като постигна нетна печалба от 42 млн. евро

Групата продължава да върви по пътя на растеж благодарение на своята гъвкавост, адаптивност и стремеж към съвършенство във всички процеси

По отношение на устойчивостта, компанията е намалила своите емисии на CO2 с 39% от 2018 г. насам

Roca Group, световният лидер в проектирането, производството и маркетинга на продукти за банята, приключи финансовата 2022 г. с оборот от 2,092 млрд. евро, което е с 1,9% повече от 2021 г., въпреки спада в нивата на търсене, дължащ се до голяма степен на увеличаването на цената на енергията, повишаването на инфлацията в световен мащаб и, от друга страна, негативното въздействие на оттеглянето на инвестициите в Русия. Групата получи нетна печалба в размер на 42 млн. евро, запазвайки тенденцията си на растеж, благодарение на непрекъснатото подобряване на ефективността на производствените си процеси, прилагането на гъвкави бизнес операции, приспособими към различните местни нужди, и прилагането на политики за намаляване и контрол на производствените разходи. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) достигна 356 млн. евро, което се равнява на 17% от оборота.

В еволюцията на продажбите значителен е ръстът, постигнат в Бразилия, Индия, Китай, а също и в Испания, която поддържа устойчив растеж от 2014 г. насам - с изключение на последиците от Covid през 2020 г.

Главният изпълнителен директор на Roca Group, Алберт Магранс, подчерта, че "в една толкова сложна година като тази, нашите професионалисти вложиха своя професионален опит и усилия, за да продължат растежа на компанията". Той също така подчерта, че "нетните активи са нараснали до 1,7 млрд. евро, което отразява финансовата стабилност на групата, основаваща растежа си на самофинансиране чрез реинвестиране на печалбата".
 

135 милиона евро инвестиции, което е с 8,9% повече в сравнение с 2021 г.

Компанията увеличи инвестиционните си усилия до 135 млн. евро, в сравнение със 124 млн. евро през 2021 г., които бяха разпределени основно за: проекти за разширяване и подобряване на производствения капацитет на заводите в Бразилия и Индия, нова фабрика за душ корита от смола и композитни вани в Полша, разширяване на бизнеса с мебели за баня в Испания и Португалия, както и инвестиции в декарбонизация, кръгова икономика и сензоризация, които гарантират развитието на всички производствени центрове по отношение на цифровизацията, устойчивостта и ефективното използване на ресурсите.

От друга страна, компанията успешно осъществи преобразуването на завода си в Хърватия в логистичен център, превръщайки го в център, обслужващ основните пазари в Централна Европа.
 

Устойчивост: напредък към целта за въглеродна неутралност до 2045 г.

От стартирането на своя план за декарбонизация през 2018 г., Roca Group постигна 39% намаление на своите емисии на CO2 от обхват 1 и 2. Тя също така е намалила интензивността на енергийното си потребление с 47% и само през 2022 г. е инсталирала повече от 10 000 фотоволтаични панела на множество места, включително в Гава (Испания), Кантанхеде (Португалия) и Суджоу (Китай), за да достигне общо 21 800 панела в различните фабрики на Групата в света.

По подобен начин планът за ефективното използване на водата, започнат в заводите в Бургос (Испания), Ескишехир (Турция), Сетат (Мароко) и Кантанхеде (Португалия) през 2021 г., продължава да напредва. С въвеждането му вече е постигнато 47% намаление на потреблението на вода и 55% намаление на интензивността на използването на вода през последните пет години.

Освен това, Roca Group е успяла да постигне 74% ниво на повторно въвеждане или рециклиране на своите отпадъци и 54,6% намаление на интензивността на генериране на отпадъци за същия период.
 

Развитие на центрове за компетентност

Един от основните етапи в адаптирането на възможностите на Roca Group към пазара е разширяването на индустриалния модел на Центровете за компетентност, който позволява на компанията да реагира с по-голяма гъвкавост, ефективност и устойчивост на тенденциите и изискванията на потребителите. Центровете за компетентност са конфигурирани като центрове за знания и технологии, които координират действията на цялата група в съответните категории.

Интегрирането на звената Royo и Sanit в индустриалната мрежа на групата, придобити през 2021 г., особено стимулира утвърждаването на този модел, засилвайки глобалното предлагане на компанията на цялостни решения за баня, включващи всички продуктови категории, в допълнение към санитарния порцелан: смесители, мебели за баня, инсталационни системи, паравани и аксесоари, изделия за баня (вани, душ корита, умивалници) от композитни материали и стоманени вани.


Растежът и инвестициите продължават и през 2023 г.

През 2023 г. Roca Group продължи да консолидира политиката си на придобиване чрез сделката с американската компания Madeli. Групата обяви закупуването на компанията за мебели за баня и огледала, базирана във Флорида, с 500 точки на продажба в САЩ, което спомага за укрепването на тази продуктова категория и генерира стратегически верижен ефект на пазар, където мебелите придобиват тежест при вземането на решение за ремонт.

Тази година беше плодотворна и по отношение на инвестициите в иновации чрез платформата за корпоративен рисков капитал CVC на Roca Group: Roca Group Ventures. Тя направи първоначална инвестиция в Aquí Tu Reforma (ATR), цифрова платформа за ремонт на дома, целяща да подобри опита на крайния потребител, и анализира повече от 120 стартиращи предприятия. Платформата също така е приключила няколко сътрудничества чрез доказване на концепции (POC), свързани с продукти за баня, управление на неизправности, нови технологии и цифрова репутация.
 

За Roca Group

Roca Group е световен лидер в проектирането, производството и маркетинга на продукти за баня за архитектурата, строителството и интериорния дизайн. Основана в Барселона през 1917 г., тя съчетава традиции и знания със страст към иновациите и уважение към околната среда с цел да отговори на нуждите на хората и да допринесе за подобряване на благосъстоянието на обществото.

С принципа на устойчивост, който е в основата на всички нейни дейности, и с цел да завещае една по-добра планета на бъдещите поколения, Roca Group прилага тази култура в 170-те държави, в които оперира, и в своите 76 фабрики чрез ежедневната ангажираност на повече от 21 000 служители.

Тази семейна компания е пазарен лидер в Европа, Латинска Америка и Индия. Тя има силно присъствие и в Азия, Близкия изток, Австралия и Африка. В резултат на това тя е световен лидер в своя бизнес.