Select your country

Това е иновативна линия, която решава необходимостта от интегрирани душове. Нова концепция, която е избрала достъпността и функционалността за свои съставни елементи. In-Drain се адаптира към всеки стил, без да се губи елегантната същност на формите, като предлага максимална гъвкавост на всички елементи.