LIVE ENVIP ПРОЕКТ

Успоредно с европейския проект LIFE +, в Roca работим върху разработването на нови производствени процеси, които консумират по-малко ресурси и намаляват промишлените отпадъци.