Велико Търново

Свържете се с наш екип за техническо обслужване в Велико Търново

ТЕХНОСЕРВИЗ – 10 “НАЧЕВ”ЕООД

ул.”Стоян Михайловски" №10
тел/факс: 062/600 851: 642 901 Мобилен: 0887 802 633
e-mail: nаchev.k@mail.bg; nachev.k@abv.bg

Къде да ни намерите