Къде да ни намерите

Контакт

Информираме Ви, че съгласно Закона за защита на личните данни на Р.България,  Вашите данни ще бъдат включени в регистър, администриран от Рока България АД. Тази информация ще бъде обработвана при най-високо ниво на поверителност и защита, в съответствие с действащото законодателство. Информираме Ви, че личните Ви данни ще бъдат включени в регистъра на Рока България АД с клиенти и потребители. Вие можете да упражните правото си на достъп, корекция, заличаване, блокиране  или възражение  против обработването на тази информация, като се свържете с нас на адрес:
Рока България АД, София, 1301, ул. "Пиротска" 5