Документация

Сертификати за качество, Декларации за експлоатационни показатели и Гаранционни карти

Качество и екология

Политика за качеството на Рока България АД

Свалете документа в PDF формат.


Quality policy of Roca Bulgaria AD

Свалете документа в PDF формат.


Quality Management System Certificate

Свалете документа в PDF формат.


Политика на Рока България АД по опазване на околната среда

Свалете документа в PDF формат.


Environmental Management System Certificate

Свалете документа в PDF формат.


Политика по управление на сигурността на веригата за доставки на Рока България АД

Свалете документа в PDF формат.

Декларации за eксплоатационни показатели 2019

Хидромасажни вани (DoP 12764)

За професионалисти