Устойчиви производствени процеси

Устойчиви производствени процеси

Eco Roca има за цел да направи нашето уважение към околната среда неразделна част от всичките ни производствени процеси

Да имаме ангажимент към планетата си е част от нашата философия и всекидневните ни дейности. Имайки предвид това, ние създадохме концепцията "Roca Loves the Planet", която е интегрирана във всички производствени процеси в нашата фабрика, както и в развитието на нашите продукти и социалните дейности на фирмата.

По отношение на производствените процеси, от 2008 г. насам ние развиваме проекта Eco-Roca, който има две основни цели: намаляване на нашите емисии на CO2 с 25% до 2014 г. (в сравнение с тези от 2006 г.), както и управление на безотпадъчни индустриални процеси чрез програмата ни Zero Waste.

 

 

По отношение на първата цел, намаляване на емисиите на CO2, през периода 2006-2010 г. ние в Roca успяхме да намалим общото си потребление на газ (глобално) с 14,9%, а консумацията на електроенергия – с 4,6%. Това подобрение означава предотвратяване на 52 750 тона CO2 емисии в атмосферата. Тези цифри са много съществени, тъй като потреблението на газ генерира приблизително 90% от емисиите на парникови газове вследствие на производствени процеси.

Що се отнася до втората цел – програмата Zero Waste за постигане на промишлени процеси, които не генерират никакъв отпадък – към днешна дата е изпълнен 75% от плана.

 

Компанията