Иновации

Иновации

Нашият залог от концепцията за продукта до производството, логистиката и дистрибуцията

Една от основополагащите идеи на Roca е убеждението, че технологичните иновации представляват важен елемент за постигане на прогресивно развитие и трайно подобрение на всяка дейност. Затова във всички дъщерни дружества и всички фази на производствения процес се използват най-съвременни технологии.

Roca залага на иновациите през целия процес – от концепцията и дизайна на продуктите до производството, логистиката и дистрибуцията. Стремежът към технологично съвършенство обхваща всички наши фабрики по света, като улеснява създаването на синергии и гарантира най-високо качество на целия производствен процес. Въз основа на богатия опит, получен във всичките ни производствени центрове, усилията на Технологичния отдел са насочени към по-нататъшно усъвършенстване на цялостния процес на разработване и производство на нови продукти, за да запазим водещата си позиция в промишлен и технологичен аспект.

Постоянните технологични иновации на Roca имат само една цел: да предоставят на клиентите възможно най-добрата услуга. По тази причина, нашите отдели по развойна дейност анализират вкусовете и нуждите на обществото, за да се адаптират продуктите на компанията към новите пазарни условия. Този процес на адаптация се извършва не само въз основа на естетическите принципи и модерността, но също и с цел да се подобри качеството на живот на хората.

 

Innovation lab

Авангардът на Roca в областта на научните изследвания и последни развития

Roca Innovation Lab е динамичен екип от концептуални дизайнери с мултидисциплинарен и международен опит, създаден с цел да предлага иновативни предложения за продукти, които отиват по-далеч от простото проектиране на формата.

Екипът е част от Roca Design Center, въпреки че работи на друго място, с различни процеси и инструменти, което им позволява да се изправят пред предизвикателствата с алтернативни гледни точки. Тяхната задача е да търсят решения на съществуващи ситуации в пространството на банята, за които няма удовлетворителен отговор сред настоящите продукти в нашия каталог.

Това търсене на нови решения е вдъхновено от текущите нужди на нашите потребители, но също така и от признаците, позволяващи ни да прогнозираме параметрите, които ще оформят нашето общество през следващите няколко години.

Аспекти като устойчивост, застаряване на населението, нови начини на живот и, най-общо, всяка макро тенденция, която може да повлияе на нашето общество, домове и всичко, което може да повлияе на нуждите за пространството в банята, се проучват и винаги се имат предвид в работата на Roca Innovation Lab.

Освен предлаганите концептуални решения за продукти за баня, Roca Innovation Lab организира работни сесии между отделите с цел насърчаване развитието на иновативни продукти и подкрепяне на други инициативи на фирмата, при които по-неконвенционалните гледни точки могат да добавят стойност към взетите решения.

Като цяло, мисията на Roca Innovation Lab е да помогне продуктите на Roca да придобият отличителни характеристики, които в крайна сметка се превръщат в ясни ползи за нашите клиенти, както и в добри бизнес възможности за нашата компания. Roca Innovation Lab е ангажимент към бъдещето за устойчива и дълготрайна компания в глобална, променящата се среда с предизвикателства, чиито изисквания нарастват с всеки изминал ден.

Компанията