Рока България

roca-forest-2016-big.jpg

Всяка пролет и есен, колеги съмишленици от различни отдели на фабриката на Roca в град Каспичан полагаме специални грижи за Гората на Roca. Тази пролет, това стана на 22 април, когато милиони хора по света честват Международния ден на Земята. Започнала като идея на две колежки, с подкрепата на още доброволци, ръководството на компанията, кметството на града и близкото лесничейство, днес Гората на Roca е реалност.

В началото, на около декар площ настанихме стотина млади фиданки. След седем години обгрижване с любов и постоянство, младата гора гордо листи клони с над 1000 млади дръвчета от различни видове, на четири пъти по-голяма площ. Инициативата увлича и сплотява все повече доброволци от компанията. Тази година. към служителите от фабриката в град Каспичан се присъединиха и колеги от офисите на Roca в София, Запрешич (Хърватия) и Букурещ (Румъния), и нищо чудно, инициативата скоро да прерасне в балканска.

От три години производствените бази на Roca в България, Румъния и Хърватия, и търговските и маркетинг екипи на компанията на Балканите са обединени структурно в Roca Югоизточна Европа. Целта е синергия и координирани действия между всички отдели на компанията в различните балкански държави, за да се постигне по-добро обслужване на клиентите, по-кратки срокове на доставка и продуктово портфолио, което да отговаря на вкуса, размерите на баните и традициите в региона. За кратко време, фабриките и екипите зaработиха ефективно в тясно партньорство. Доказателство за това са не само лидерството на пазара и удовлетвореността на потребителите – доказателство е и екипния дух, и доброволчество в грижите за Гората на Roca.

Благодарим на всички доброволци за нашата прекрасна гора!

Седем години с обич за Гората на Roca

Тази пролет, в грижата за гората се включиха колеги от Румъния и Хърватия